Izland
Lappföld
Jordánia
Korzika
Csehország
Provence
Ajánlataink
A túrák legfontosabb szabályai
 • A gyalog-, vízi-, kerékpár- és más túrákon az első és legfontosabb szabály, hogy a biztonság érdekében nem szabad elválni a csoporttól. Erre csakis a túravezető adhat engedélyt a helyszínen. Csoportos túra esetén ugyanis a túravezető felelőssége a helyszín ismerete, a csoport egyben tartása és a túra biztonságos lebonyolítása. A csoportnak a kitűzött célt mindig együtt kell elérnie, egyéni célok megvalósítására nincs mód. Ha a csoport nagy létszámú és két túravezető kíséri, akkor lehetőség van arra, hogy a csoport két kisebb (jellemzően egy gyorsabb és egy lassabb) csoportra váljon, természetesen egy-egy túravezető irányításával.
   
 • A túrák során a csoport minden tagjától elvárható a túravezető útmutatásának követése.
   
 • A Baraka és túravezetői fenntartják a jogot az utazás programjának kis mértékű megváltoztatására, ami igen indokolt esetben fordulhat csak elő és elsősorban a túrákat érintheti. Ha az időjárás, a résztvevők erőnléte, közlekedési nehézségek, politikai viszonyok, vagy más, előre nem látható vis maior esetek megkívánják, a túrák útvonalát – a résztvevők biztonsága és egészségének védelme érdekében – a Baraka túravezetői megváltoztathatják, de szélsőséges esetben el is maradhatnak túrák. Ilyen esetben a Barakát nem terheli pénzügyi felelősség. Amennyiben egy program vagy gyalogtúra elmarad vagy lerövidül, a csoport túravezetője minden esetben ajánl helyette más elfoglaltságot.
   
 • Minden egyes túra szervezésekor és lebonyolításakor a biztonságot tartjuk szem előtt, ezért ha módosítanunk vagy törölnünk kell egy előzetesen meghirdetett gyalogtúrát, azt kizárólag biztonsági megfontolások alapján tesszük. A túrák módosításának vagy törlésének joga a túravezetőé, a döntés minden résztvevő számára kötelező érvényű.
   
 • Minden egyes utazás részletes tájékoztatója tartalmazza a túrákon való részvételhez szükséges felszerelések listáját. Ha a részletes tájékoztató külön nem tér ki arra, hogy valamely felszerelést a Baraka biztosítja, akkor ezek megléte a résztvevők felelőssége.
Biztosítás
 • Minden résztvevőnek rendelkeznie kell balesetbiztosítással, amely nem csupán az egészségügyi ellátást foglalja magába, hanem az esetleges mentés szervezését és költségét is. Az általunk ajánlott és a Baraka utazásokra mindenben megfelelő biztosítási típusokról itt olvashatsz.
Egészségi és fizikai állapot
 • Az utazásokon, különös tekintettel a gyalogtúrákra csak olyanok indulhatnak el, akiknek nincs semmilyen szív-, ér- vagy bármilyen mozgásszervi, illetve fertőző betegségük, velük született vagy később szerzett testi vagy szellemi fogyatékuk, egyszóval általánosan jó egészségnek örvendenek és nincs olyan általuk ismert betegségük vagy sérülésük, ami gátolná vagy megakadályozná a túrákon való részvételt.
   
 • Minden résztvevő saját maga felel az egészségügyi állapotáért. A Baraka és túravezetői nem tehetők felelőssé abban az esetben, ha egy résztvevő általa előzetesen ismert egészségügyi problémájában a túrák során romlás következik be.
   
 • Bizonyos országok esetén védőoltás vagy gyógyszeres védekezés ajánlott illetve szükséges. Az utazások részletes leírásai kellő információt nyújtanak ebben a témában, de célszerű minden résztvevőnek megfelelően tájékozódni a háziorvosánál illetve a megyei ÁNTSZ, a Nemzetközi Oltóközpont vagy a Nemzetközi Oltóállomás szakembereitől. A Baraka és túravezetői nem tehetők felelőssé abban az esetben, ha egy résztvevő a kellő oltás vagy gyógyszeres védekezés hiánya miatt betegszik meg.
   
 • Minden gyalogtúrán feltétel a megfelelő mozgáskoordináció, valamint a lépésbiztonság. A vízitúrákon való részvétel feltétele a biztos úszni tudás, a kerékpártúrákon a biztos kerékpározni tudás. A nehezebb gyalogtúrákon lényeges a tériszonytól való mentesség, erre az adott utazás részletes tájékoztatójában külön felhívjuk a figyelmet.
   
 • Minden résztvevő az aktív túrákon saját felelősségére indul. Baleset esetén a Baraka és túravezetői csak akkor tehetők felelőssé, ha bizonyítható a biztonsági előírások be nem tartása.
   
 • Az utazások tájékoztatói tartalmazzák a túrák fizikális nehézségének pontos leírását. Ezek természetszerűleg szubjektív értékítéletek, de a túrák nehézségével kapcsolatos információk bármikor kérhetők írott és szóbeli formában egyaránt utazás előtt az irodától, a helyszínen pedig a túravezetőtől. Azon résztvevők számára, akik nem biztosak saját képességeik megítélésében, ajánlható a Cooper-teszt, amelynek eredményei összehasonlíthatóak a Baraka túrák nehézségeivel.
A túrázók felkészültsége
 • Amellett, hogy a Baraka mindent megtesz az utazás és a túrák részleteinek pontos leírása, és a résztvevők egzakt tájékoztatása érdekében, a résztvevőktől is elvárható a megfelelő tájékozódás, és saját fizikai, szellemi állapotuk ismerete. Az utazás valamint a túrák részleteinek és nehézségüknek ismertetése a túravezetőktől bármikor kérhető.
   
 • Amennyiben egy résztvevő egészségi állapota, fizikális felkészültsége vagy felszerelése nem az adott túrának megfelelő, a túravezetőnek jogában áll – a résztvevő és a csoport egészségének és biztonságának védelme érdekében – a résztvevőt eltanácsolni a túrán való részvételtől. Egy ilyen döntés bármely résztvevő számára kötelező érvényű.
A program változása
 • A Baraka kalandtúrákat szervez sokszor olyan országokba vagy a sűrűn lakott vidékektől távol eső természetbe, ahol az útviszonyok, a közlekedési eszközök és lehetőségek nem érik el a fejlett világban elvárható színvonalat. Olykor a zord időjárás, a közlekedési nehézségek vagy a politikai helyzet szólhat bele programunk alakulásába. A hivatalos szervek, határátkelőhelyek, nagykövetségek ügyintézése bizonyos esetekben igen körülményes és időt rabló. A Baraka mindent megtesz a pontos és gördülékeny szervezés és előkészítés érdekében, de ennek ellenére rengeteg olyan külső, vis maior körülmény hathat kényszerítőleg utazásaink programjára, ami azt eredményezheti, hogy meg kell változtatnunk azt.
   
 • Programváltozás esetén a Baraka és a csoporttal tartózkodó túravezető természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy a változás minél kisebb mértékű legyen, valamint a fennálló helyzetből a résztvevők számára a lehető legkedvezőbb eredmény szülessen.
   
 • Azonban tisztában kell lenni azzal, hogy a kalandtúrák speciális jellege miatt a vis maior körülmények hatására olykor a program módosulhat, amiért a Barakát nem terheli anyagi felelősség.
Természetvédelem
 • A Baraka kiemelten fontosnak tartja a természetvédelem kérdését, az utazások szervezése és lebonyolítása során mindent megteszünk ennek érdekében. A résztvevőktől hasonló hozzáállást és magas fokú környezettudatosságot várunk el.
   
 • Az utazások során tilos a szemetelés, a védett növények leszedése, az állatok zavarása, bántalmazása és más környezetkárosító tevékenység. A dohányzóknak tekintettel kell lenni utastársaikra, az adott ország lakóira, be kell tartaniuk bizonyos országok dohányzást korlátozó előírásait, és nem szabad szemetelniük.
   
 • A Baraka utazásai egyfajta ökotúrák, ahol igyekszünk a természetet a lehető legkevesebb káros hatást okozva bemutatni. Ez a fenntartható turizmus alapja, aminek képviselete az utazások résztvevőitől is elvárható.
A Baraka túravezetői
 • A Baraka túravezetői – ahogy az elnevezés is mutatja – elsősorban a gyalog-, vízi-, illetve kerékpártúrák vezetői, munkájuk során ez az elsődleges feladat számukra, képzésük és tapasztalatuk elsősorban erre irányul. Ezen kívül felelősek az egész utazás sikeres és biztonságos levezetéséért.
   
 • A Baraka túravezetői klasszikus értelemben nem idegenvezetők, így múzeumokban, különféle kulturális és építészeti látnivalóknál nem várható el tőlük tárlatvezetés. Erre egyébként az esetek döntő többségében csak a helyben dolgozó idegenvezetőknek van jogosítványa. Ettől függetlenül a túravezetők igen jelentős tárgyi ismerettel rendelkeznek az adott országról, valamint a programban szereplő természeti és más látnivalókról, amit természetesen megosztanak az utazáson résztvevőkkel. Munkájukat bizonyos esetekben helyi idegenvezetők segítik, akik előadását a túravezetők vagy segítőik magyarra fordítják.
A helyszínen fizetendő költségek
 • Az utazások részletes leírásai felsorolják azon szolgáltatásokat, amiket az utazás részvételi költsége tartalmaz (utazás, szállás, stb.). Minden egyéb költség a résztvevőket terheli. Ezek lehetnek kötelezőek (pl. határon fizetendő vízumdíj, helyszínen fizetendő repülőtéri vagy ki/belépési illeték, de legtöbbjük választható „fakultatív” program (pl. múzeumbelépők, felvonók, stb.).
   
 • A részletes tájékoztató tartalmaz egy felsorolást azon költségekről, amik a résztvevőket biztosan terhelik az utazás során, illetve amelyek választhatóak. Mindent megteszünk a felsorolás és az árak pontossága érdekében, de ez a lista tájékoztató jellegű, pontosságáért és bővüléséért a Baraka nem felel.
   
 • Előfordulhat, hogy a program változásából vagy bővüléséből kifolyólag a csoport olyan látnivalót is érint, olyan programon is részt vesz vagy olyan szolgáltatást is igénybe vesz, ami az előzetes tervekben nem szerepelt, így a részletes tájékoztató sem tartalmazza. Az ilyen esetben felmerülő pótlólagos költség a résztvevőket terheli, a programon való részvétel azonban természetesen választható.
Útiokmányok: személyi igazolvány, útlevél, vízum
 • Minden külföldre induló utasunknak rendelkeznie kell a megfelelő útiokmánnyal. Bizonyos országokba elegendő a személyi igazolvány, míg más országokba útlevél illetve vízum szükséges. Azon országokról, ahová személyi igazolvánnyal is utazhatunk részletesen szólunk.
   
 • Általános szabály, hogy mind a személyi igazolványnak, mind az útlevélnek a hazaérkezést követően még további hat hónapig érvényesnek kell lennie. Ennek ellenőrzése és esetleg az új útiokmány beszerzése az utas felelőssége. A Barakát nem terheli felelősség abban az esetben, ha valamely résztvevő azért nem tud részt venni egy utazáson, mert nem érvényes vagy hiányzik az útiokmánya.
   
 • Egyes országok a beutazáshoz vízum meglétét írják elő. A vízum beszerzésével kapcsolatos információkat az utazások részletes leírásai tartalmazzák. Ezeket bizonyos esetekben a résztvevőknek kell kiváltani az adott ország budapesti nagykövetségén/konzulátusán, bizonyos esetekben a határon vásárolhatóak meg, de előfordulnak olyan országok is, amelyek vízumát irodánk intézi csoportosan. Az erről szóló információkat irodánk mindig indulás előtt időben jelzi.
Csomagolás autóbuszos utazás esetén
 • Mivel az autóbuszaink csomagtartója vagy utánfutója véges befogadóképességű, ezért korlátozni vagyunk kénytelenek a résztvevők poggyászának méretét. Minden egyes résztvevő összesen maximum 100 liter űrtartalmú táskát, hátizsákot vagy bőröndöt tehet a csomagtartóba, nem számítva a külön elhelyezendő sátrat, hálózsákot és derékaljat. Ennél nagyobb csomagot nem áll módunkban magunkkal vinni az utazásra. Ugyanúgy nem tudunk elhelyezni az autóbusz csomagtartójában kempingszéket- és asztalt, nagyméretű családi sátrat, kartondobozba, műanyag ládába vagy nylonzsákba csomagolt felszerelést, kötegelt ásványvizet, grillkészletet stb. A legcélszerűbb erős anyagból készült egy vagy több sporttáskába pakolni, amik űrtartalma összesen nem haladhatja meg a 100 litert.
   
 • Az autóbusz utasterébe csak akkora poggyász vihető fel, ami nem zavarja a résztvevők mozgását és kényelmes utazását. Erre a célra elsősorban egy kis méretű – a gyalogtúrákon is használatos – hátizsák felel meg.
   
 • Autóbuszos utazás esetén, ahol a szállás kempingben, a résztvevők saját sátraiban megoldott, kizárólag kis vagy közepes méretű sátor használata célszerű. Nagyobb méretű családi sátrak nem helyezhetők el a kempingekben, mivel nincsen számukra hely, valamint az autóbusz csomagtartójában sem férnek el.
Tolerancia
 • Az utazás és túrázás mind fizikailag, mind szellemileg megterhelő és fárasztó tevékenység; ilyen esetben a résztvevők könnyen közelebb kerülhetnek mentális tűréshatárukhoz. Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy bárhol járunk, vendégek vagyunk, ahol ennek megfelelően, kulturáltan kell viselkednünk. Amint megérkezünk utazásunk helyszínére, azonnal egy más kultúrkörben találjuk magunkat, ahol országtól függően a mienktől gyökeresen eltérő szokások, világnézet, életritmus, értékrend és vallás lehet érvényben. Ezekkel szemben kellő toleranciával kell viseltetnünk. Sok ország a magyarországinál alacsonyabb infrastruktúrával rendelkezik, ahol sokkal alacsonyabb az életszínvonal. Az itt élő embereket ha lehet, még nagyobb tisztelet illeti. Egyes országokban szigorú öltözködési és viselkedési szabályok honosak, amiket a külföldi utazóknak is kívánatos betartani. Jónéhány országban, különösen Dél-Európában, Latin-Amerikában és Afrikában a mienktől gyökeresen eltérő mentalitású emberek élnek, akiktől nem szabad ugyanazt a rugalmasságot várnunk, mint amit esetleg idehaza megszoktunk.
   
 • A résztvevőknek utastársaikkal szemben is kellő toleranciával kell lenniük, mivel nincs olyan ok, ami bárkit feljogosítana arra, hogy elrontsa, megnehezítse vagy ellehetetlenítse a csoport bármely tagjának utazását, kikapcsolódását.
Kalandtúra
 • A kalandtúra az utazás egy olyan formája, melynek során az utazók a világ civilizált, kiépített élettereitől távoli, alig felfedezett helyein a megszokottól gyökeresen eltérő helyzetekbe kerülnek. A kalandtúráknak a legtöbb esetben szerves része valamilyen fizikai tevékenység, mint például a gyalogtúrázás, a kerékpározás vagy az evezés. Ezen aktív tevékenységek helyszíne szinte minden esetben a lakott területektől távoli természet, ahol nem számíthatunk a civilizáció jónéhány fontos vívmányára. A tevékenységek valamint a természetközeli helyszínek mindenképpen bizonyos fokú kockázatot jelentenek az utazók számára. A Baraka természetesen a résztvevők biztonsága érdekében valamelyest csökkenti a résztvevők által vállalt kockázatot, de csak olyan mértékben, ami a kalandok élvezhetőségét nem csökkenti jelentősen, és a biztonság miatt indokolható.
   
 • A kalandtúra nem csupán az aktív tevékenységeket foglalja magába, hanem az utazás olyan fontos körülményeit is, mint amilyen például a szállás vagy a közlekedési eszközök.
   
 • Sok esetben úgy választjuk ki a szállásainkat, hogy azok természetközeliek legyenek, hangulatosak és illeszkedjenek az utazás vagy a természetben végzett tevékenység stílusához. Ezek a szállások azonban számos alkalommal egyszerűbbek, alacsonyabb színvonalúak, mint a nagyvárosokban szokásos hotelek. Az utazáson résztvevőknek mindezzel tisztában kell lenniük, és bizonyos alkalmazkodóképességgel kell rendelkezniük ahhoz, hogy kellő mértékben élvezni tudják az utazást.
   
 • A kalandtúrák során olykor váratlan helyzetek adódhatnak, amelyek megfelelő toleranciát kívánnak az utazóktól. Ilyen esetekben kívánatos a pozitív hozzáállás és az új helyzetek megértő elfogadása. A csoporttal tartózkodó túravezető természetesen minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a váratlan helyzetekből a lehető legjobb eredmény szülessen, emellett azonban a résztvevőktől is elvárható bizonyos alkalmazkodóképesség.
   
HÍRLEVÉL
Hírek, utazások, hasznos tippek
Baraka Utazási Iroda - Minden jog fenntartva. Fejlesztő: Net-Tech
Partnereink: Air Partner  | iJoe