Az utazások jellemzői


Hogyan zajlik egy túra?
 • A legtöbb esetben az egyik túravezetőnk halad a csoport elején, másikuk pedig a végén. Ha csak egy túravezető van a csoporttal, ő a csoport elejét irányítja, miközben szemmel tartja a csoport végét. Bizonyos utakon a helyi partnereink is aktívan besegítenek a túravezetésbe.
 • A túrákon biztonsági okokból soha ne előzd meg az első túravezetőt, és ne maradj le a hátsó túravezetőtől. A tempó miatt nem kell aggódnod, mindenkit megvárunk. A csoportos túrákon viszont egyéni célok megvalósítására sajnos nincsen mód. 
 
Programváltozások
 • Az utazások programjába ritkán ugyan, de néha beleszól a kedvezőtlen időjárás. Máskor útlezárások, közlekedési nehézségek vagy más, előre nem látható vis maior események akadályoznak meg minket abban, hogy maradéktalanul megvalósítsuk az eredetileg eltervezett programot. Ilyen esetekben – a résztvevők biztonsága és egészségének védelme érdekében – a túravezetőink élhetnek a programváltoztatás jogával. Szélsőséges esetben akár el is maradhatnak túrák és programok.
 • A programok vagy túrák lerövidülése vagy elmaradása esetén a túravezetők igyekeznek a lehetőségeken belül a legjobb alternatívákat felajánlani.
 • A program változása vagy egyes részeinek elmaradása esetén a Barakát nem terheli pénzügyi felelősség. 
 
A gyalog-, kerékpár-, illetve vízitúrákon való részvétel feltételei
 • Az utazásokon, különös tekintettel a gyalogtúrákra csak olyanok vehetnek részt, akiknek nincs semmilyen szív- és érrendszeri, valamint mozgásszervi betegségük, továbbá fertőző betegségük, illetve testi vagy szellemi fogyatékuk. A túrákon való részvételhez tehát általánosan jó egészség szükséges, és kizáró ok minden olyan betegség vagy sérülés, ami gátolná vagy megakadályozná a túra sikeres teljesítését.
 • Bizonyos országok esetén védőoltás vagy gyógyszeres védekezés ajánlott, illetve szükséges. Az utazások részletes leírásai kellő információt nyújtanak ebben a témában, de célszerű minden résztvevőnek megfelelően tájékozódni a háziorvosánál illetve a megyei ÁNTSZ, a Nemzetközi Oltóközpont vagy a Nemzetközi Oltóállomás szakembereitől.
 • Minden gyalogtúrán feltétel a megfelelő mozgáskoordináció, valamint a lépésbiztonság. A nehezebb túrákon lényeges a tériszonytól való mentesség, amire az utazás programjában külön felhívjuk a figyelmet.
 • A kerékpártúrán való részvétel feltétele, hogy a résztvevők megfelelően urai legyenek a kerékpárnak, tisztában legyenek a kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályokkal, továbbá ne jelentsenek veszélyt magukra, társaikra, illetve az utakon közlekedőkre.
 • A vízitúrákon való részvétel feltétele a biztos úszni tudás. 
 • Minden résztvevő saját felelősségére indul az utazásokon és a túrákon. Baleset esetén a Baraka és túravezetői csak akkor tehetők felelőssé, ha bizonyítható a biztonsági előírások be nem tartása.
 
A résztvevők fizikai felkészültsége
 • Az utazások programjai tartalmazzák a túrák fizikális nehézségének jellemzését. Ezek természetszerűleg szubjektív értékítéletek, de a túrák nehézségével kapcsolatos információk bármikor kérhetők utazás előtt az irodától, a helyszínen pedig a túravezetőtől.
 • Amennyiben egy résztvevő egészségi állapota, fizikális felkészültsége vagy felszerelése nem az adott túrának megfelelő, a túravezetőnek jogában áll – a résztvevő és a csoport egészségének és biztonságának védelme érdekében – a résztvevőt eltanácsolni a túrán való részvételtől. Egy ilyen döntés bármely résztvevő számára kötelező érvényű.
 
Természetvédelem
 • A Baraka fontosnak tartja a természetvédelem kérdését; az utazások szervezése és lebonyolítása során mindent megteszünk ennek érdekében. A résztvevőktől hasonló hozzáállást és környezettudatosságot várunk el.
 • Az utazások során tilos a szemetelés, a védett növények leszedése, az állatok zavarása, bántalmazása és más környezetkárosító tevékenység. A dohányzóknak tekintettel kell lenni utastársaikra, az adott ország lakóira, be kell tartaniuk bizonyos országok dohányzást korlátozó előírásait, és nem szabad szemetelniük.
 • A Baraka utazásai egyfajta ökotúrák, ahol igyekszünk a természetet a lehető legkevesebb káros hatást okozva bemutatni. Ez a fenntartható turizmus alapja, aminek képviseletét az utasainktól is elvárjuk.
 
A Baraka túravezetői
 • A Baraka túravezetői – ahogy az elnevezés is mutatja – elsősorban a gyalog-, vízi-, illetve kerékpártúrák vezetői, munkájuk során ez az elsődleges feladat számukra, képzésük és tapasztalatuk elsősorban erre irányul. Ezen kívül felelősek az egész utazás sikeres és biztonságos levezetéséért.
 • A Baraka túravezetői klasszikus értelemben nem idegenvezetők, így múzeumokban, különféle kulturális és építészeti látnivalóknál nem várható el tőlük tárlatvezetés. Erre egyébként az esetek döntő többségében nincs is engedélyük. Ettől függetlenül a túravezetők jelentős tárgyi ismerettel rendelkeznek az adott országról, valamint a programban szereplő látnivalókról, amit megosztanak a résztvevőkkel.
 
Tolerancia
 • Az utazás és túrázás fizikailag és szellemileg fárasztó tevékenység. Az aktív programok során a résztvevők közelebb kerülhetnek a mentális tűréshatárukhoz. Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy bárhol járunk, vendégek vagyunk, ahol ennek megfelelően, kulturáltan kell viselkednünk. Amint megérkezünk az utazás helyszínére, azonnal egy más kultúrkörben találjuk magunkat, ahol országtól függően a mienktől gyökeresen eltérő szokások, világnézet, életritmus, értékrend és vallás lehet érvényben. Ezekkel szemben kellő toleranciával kell viseltetnünk. 
 • Sok ország a magyarországinál alacsonyabb infrastruktúrával rendelkezik, ahol sokkal alacsonyabb az életszínvonal. Az itt élő embereket ha lehet, még nagyobb tisztelet illeti. Egyes országokban szigorú öltözködési és viselkedési szabályok honosak, amiket a külföldi utazóknak is kívánatos betartani. Jónéhány országban, különösen Dél-Európában, Latin-Amerikában és Afrikában a mienktől gyökeresen eltérő mentalitású emberek élnek, akiktől nem szabad ugyanazt a rugalmasságot várnunk, mint amit esetleg idehaza megszoktunk.
 • A résztvevőknek utastársaikkal szemben is kellő toleranciával kell lenniük, mivel nincs olyan ok, ami bárkit feljogosítana arra, hogy elrontsa, megnehezítse vagy ellehetetlenítse a csoport bármely tagjának utazását, kikapcsolódását.
 
Kalandtúra
 • A kalandtúra az utazás egy olyan formája, amelynek során az utazók a világ civilizált, kiépített élettereitől távoli, kevésbé ismert helyein a megszokottól gyökeresen eltérő helyzetekbe kerülnek. A kalandtúráknak a legtöbb esetben szerves része valamilyen fizikai tevékenység, főleg a gyalogtúrázás, a kerékpározás vagy az evezés. Az aktív programok helyszíne szinte minden esetben a lakott területektől távoli természet, ahol nem számíthatunk a civilizáció számos fontos vívmányára. A tevékenységek, valamint a természetközeli helyszínek bizonyos fokú kockázatot jelentenek az utazók számára. A Baraka természetesen a résztvevők biztonsága érdekében valamelyest csökkenti a résztvevők által vállalt kockázatot, de csak olyan mértékben, ami a kalandok élvezhetőségét nem csökkenti jelentősen, és a biztonság miatt indokolható.
 • A kalandtúra az aktív programok mellett gyakran a szállás vagy a közlekedési eszközök milyenségét is magába foglalja.
 • A kalandtúrák során olykor váratlan helyzetek adódhatnak, amelyek megfelelő toleranciát kívánnak az utazóktól. Ilyen esetekben kívánatos a pozitív hozzáállás és az új helyzetek megértő elfogadása. A túravezető minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a váratlan helyzetekből a lehető legjobb eredmény szülessen, emellett azonban a résztvevőktől is elvárható bizonyos alkalmazkodóképesség.